خدمات ما

طراحی و تولید بردهای الکترونیک و تعمیرات  و اتوماسیون صنعتی.

تعمیر و نگهداری

از جمله خدمات ما ارائه راهکارهای سرویس و نگهداری و بهینه کردن سیستم ها الکترونیکی جهت کاهش خرابی و افزایش راندمان کاری آن ها می باشد.


طراحی و تولید بردهای صنعتی

طراحی و تولید بردهای الکترونیک آنالوگ و دیجیتال و کنترل صنعتی مورد نیاز کارخانجات و ماشین آلات صنعتی
از جمله  تولید سنسورهای خاص در برنامه کاری ما می باشد


تماس با ما