پارامترهای آب مقطر

پارامترهای مهم در آب مقطر

هدایت الکتریکی(EC):

هدایت الکتریکی یا EC که همان قابلیت انتقال جریان برق از آب است که به علت اینکه هرچه میزان یونها و ناخالصی های آب بیشتر است. پس هرچه هدایت الکتریکی آب کمتر باشد کیفیت آب مقطر تولیدی بالاتر است.این پارامتر بر حسب میکرو زیمنس بوده و در صنعت آبهای با ECکمتر 3 میکرو زیمنس و در فعالیتهای آزمایشگاهی و حساس آب مقطر با ECکمتر از 9 میکرو زیمنس دارای بالاترین کیفیت آب مقطر هست.

اندازه گیری PHدر آب :

PH بر اساس میزان فعالیت یون +Hدر آب و توسط دستگاه PH متر اندازه گیری می شود.

اندازه گیری مواد جامد در آب ( TDS ):

این پارامتر یکی از پارامترهای مهم در کیفیت آب مقطر هست که با دستگاه TDS اندازه گیری میشود .

book_334

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 9 =